Disclaimer

De gegevens met betrekking tot Project Masters Open (onderdeel van 2b4u Management Care B.V.) op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan bezoekers van de site algemene informatie over Project Masters Open te verstrekken. Hoewel Project Masters Open vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en ook bij het onderhoud van de op haar website verstrekte informatie, kan Project Masters Open niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en up-to-date is. Hoewel Project Masters Open ook in het kader van de beveiliging van haar website haar uiterste best doet, kan zij ook ten aanzien van deze beveiliging geen absolute garantie geven

Op de internetsite van Project Masters Open zijn veel onderdelen te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, octrooirechten en merkrechten) van Project Masters Open (en mogelijk van derde partijen) rusten. Verder kun je hierbij onder andere denken aan foto’s, audio, tekeningen, teksten en de grafische vormgeving van de website van Project Masters Open. In het licht van het voorgaande gelden de volgende regels voor het gebruik van de website van Project Masters Open:

– Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Project Masters Open niet toegestaan om de merknaam Project Masters Open te voeren of om onderdelen van de website elektronisch of op andere wijze te kopiëren, anders dan voor zover uitsluitend noodzakelijk om de website van Project Masters Open voor eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik te raadplegen en gebruik te maken van de eventueel daarop aangeboden diensten.

– Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Project Masters Open niet toegestaan om een hyperlink naar de website op dusdanige wijze te gebruiken dat een gebruiker de Project Masters Open site krijgt te zien in een frame van een andere webpagina.

Project Masters Open is een onderdeel van 2b4u Management Care B.V. Het is een zusterbedrijf van de eigenaar van de websites https://www.elixuitgevers.nl, https://www.voetbalbelletrie.nl/ en https://a4-projecten.nl/.

Opgesteld 6 januari 2022 te Vught