Beoordeling

Beoordelingswijze examens per lijn per niveau

  • Niveau 1: kennis
  • Niveau 2: toepassing
  • Niveau 3: praktijkintegratie
  • Niveau 4: presenteren
  • Niveau 5: bijdragen

Fraude en plagiaat

Per lijn past per niveau past een bepaalde wijze van tentamineren. Deze is voor alle lijnen gelijk op eenzelfde niveau met uitzondering van het derde niveau. Daar verschilt de opdracht die u maakt; respectievelijk een evaluatie, een projectplan, een praktijkonderzoek, een verbetervoorstel of een essay. 

Beoordelingswijze examens per lijn per niveau

  1. Op kennisniveau beantwoordt u 27 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden. 
  2. Het tweede niveau betreft een schriftelijk examen met vijf open vragen.
  3. Op het derde niveau evalueert u zelf een project, maakt u een ontwerp, voert u een onderzoek uit, maakt u een verbeterplan dan wel schrijft u een essay. 
  4. Op het vierde niveau presenteert u uw bevindingen van uw bereikte resultaten (met evaluatie, ontwerp, onderzoek, plan of essay).
  5. Op het vijfde niveau zorgt u ervoor dat uw resultaten schriftelijk goed bereikbaar zijn voor uw collegae projectmanagers en -werkers; u publiceert in een vaktijdschrift.

Een open boek… Thuis!

Alle examens zijn open-boek-examens. U mag gebruik maken van alle content die u wilt gebruiken. Alle examens maakt u thuis – uitgezonderd het verzorgen van een presentatie na uw geüploade videopitch. 

Van groot belang is dat u het tentamen zelf maakt. U verklaart dit en u zorgt dat er desgewenst bij het kennis- en toepassingsexamen (niveau 1 en 2) een opname beschikbaar is van uzelf tijdens het maken van het examen, zodanig dat klip en klaar blijkt dat u het examen zelf maakt zonder hulp van een derde. U distribueert deze opname op drie verschillende externe (anders dan van uzelf) adressen vanwaar de opname tot vijf jaar na uw examen opvraagbaar is. 

Fraude en plagiaat

Fraude wordt niet geaccepteerd. Indien blijkt dat u antwoorden of werkstukken niet zelf heeft gemaakt of u een onjuist cijfer doorgeeft van uw meerkeuze-examen, volgt verwijdering van uw resultaat (en bij herhaling uitsluiting als lid en voor examens voor twee jaar). 

Plagiaat van minder dan 3% beschouwen wij als toeval. Plagiaat van 10% en meer zien wij als fraude. Bij geconstateerd plagiaat van tussen de 3% en 10% volgt overleg met u.