Niveau 3: Integreren

Examinering – Niveau 3:
Integreren

– Evalueren, ontwerpen, onderzoeken, verbeteren & ontwikkelen –

Bij uw examen op het niveau van ontwerp, onderzoek en ontwikkeling maakt u zelfstandig een integraal werkstuk. 

  • Bij Co-creatie in projecten schrijft u een evaluatie, 
  • bij Project-leiderschap stelt u een Plan van Aanpak op dan wel ontwerpt u een project(plan), 
  • bij Programma-management voert u een praktijkonderzoek uit, 
  • bij de lijn Portfolio’s leiden werkt u op dit derde niveau een zelfstandig verbeterplan uit, en 
  • bij Project-en-Governance vervaardigt u zelfstandig een essay. ( – Voor de eisen en wensen ten aanzien van uw evaluatie, plan, onderzoek, verbetervoorstel of essay alsmede voor uw artikel, zie de pagina “Overzicht proefexamens en opdrachtbeschrijvingen”. – )

één examinator

De beoordeling tot op decimalen tussen 1 en 10, geschiedt door één examinator. 

< 6 en > 5 beoordeling door twee examinatoren 

Bij een grensgeval (tussen een vijf, oftewel 5,0 en een zes oftewel 5,9) in de waardering van een examinator, volgt een tweede onafhankelijke beoordeling. Uw punt wordt nu hun gemiddelde; tenzij hun scores meer dan twee punten verschillen. Bij een verschil van meer dan twee punten bij een beoordeling door twee examinatoren, volgt overleg tussen hen. Een van beide of beiden passen na overleg desgewenst hun waardering aan; verschillen zij nu twee punten of minder dan wordt het gemiddelde van de nieuwe cijfers uw eindcijfer.

Blijft het verschil meer dan twee punten, dan volgt een extra beoordeling door een derde examinator. Uw cijfer is nu het gemiddelde van de drie beoordelingen. 

Bij een 5,5 of hoger bent u geslaagd. Uw cijfer wordt afgerond op één decimaal.