Niveau 4: Presenteren

Examinering – Niveau 4:
Presenteren

Video-pitch en voordracht

Uw presentatie wordt allereerst beoordeeld door uzelf. U maakt een video-pitch van minimaal anderhalve en maximaal drie minuten. U stelt deze pitch pas voor wanneer u zichzelf hiervoor een 5,5 of hoger geeft. Tijdens een presentatie voor een congres toont u uw video-pitch en houdt u een aanvullende presentatie van minimaal vijftien en maximaal twintig minuten over het onderwerp van uw pitch. Een examinator en drie personen uit het publiek geven u voor het geheel een waardering: voldaan of niet voldaan. (Deze drie personen zorgen dat zij nog vijf jaar na uw pitch presentatie benaderbaar blijven aangaande hun waardering.) 

De examinator en de drie publieksleden beoordelen of u in staat bent om uw aanpak, uw kennis en uw bevindingen (inclusief uw motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen) duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen. U formuleert uw oordelen helder met de door u gemotiveerd gekozen concepten voor uw afgebakende context. U toont aan dat u beschikt over reflectieve vaardigheden en over een onderzoekende, analyserende attitude ten aanzien van uw onderwerp en conclusies. 

Uw eindkwalificatie luidt “voldaan” als minstens vier van de vijf beoordelaren (uzelf, examinator en drie publieksleden) u zo waarderen. 

U bent geslaagd met de waardering “voldaan”.