Niveau 5: Bijdragen

Examinering – Niveau 5: Bijdragen aan vakgebied

Bij het vervaardigen van uw artikel in een lijn, geldt dat u bent geslaagd als u 

het artikel geplaatst krijgt in het digitaal dan wel elektronisch te verschijnen tijdschrift “Project Masters Open” (wat naar verwachting per 2021 voor het eerst verschijnt). 

Voorschriften

Daarbij adviseren we u enkele algemene vormvereisten voor het artikel. 

  • U start met een samenvatting van gemiddeld 150 woorden (minimaal 100 en maximaal 200). 
  • U schetst dan helder de aanleiding, beschrijft daarna de probleemstelling klip en klaar, en behandelt vervolgens uw gekozen werkwijze en zienswijze om het probleem op te lossen in transparante stappen. 
  • U eindigt met een conclusie en aanbeveling van gemiddeld 100 woorden (minimaal 50 en maximaal 150).

Een stijlvoorschrift bij uw ingeleverde tekst luidt dat deze geschreven is in duidelijke, foutenvrije taal. U hanteert de geldende regels voor plagiaat (níet; of ten hoogste drie procent!), zelf-plagiaat (níet; u verwijst of citeert uzelf volgens de geldende regels); volledige bron- en literatuurverwijzing conform de academische mores; en voor juist en correct citeren. 

Samenvatting (ook) tweetalig

Als u uw artikel inlevert in het Nederlands, vertaalt u de samenvatting ook in adequaat Engels. Omgekeerd als u uw werk in het Engels publiceert, dan geeft u tevens een vertaling weer in goed Nederlands van uw samenvatting.

Uw onderwerp

Uw artikel mag voortborduren op uw eerdere evaluatie, plan, praktijkonderzoek, verbetervoorstel of essay. (U mag desgewenst ook een nieuw onderwerp kiezen in uw lijn van werken in projecten (A), projectleiderschapsgedrag (B), programmamanagement (C), portfoliomanagement (D) of projecten-governance (E).) 

Omvang

Uw artikel bij de lijn Co-creëren met projecten bestaat uit gemiddeld 2.000 woorden, bij Projecten leiden uit 3.000, Programmamanagement 4.000, bij Portfoliomanagement 5.000 en bij Governance 6.000 woorden.

Zie voor meer informatie de pagina “Overzicht proefexamens en opdrachtbeschrijvingen”.