De vijf lijnen

We onderkennen met Project Masters Open vijf lijnen 

  • Co creëren in projecten Medewerkers aan vernieuwing
  • Projectleiderschapsgedrag Makers van visie naar resultaat
  • Programma’s managen Leiders tot concrete verandering
  • Portfolio’s leiden Vernieuwers in samenhang 
  • Project-en-Governance Bestuurders van portfolio’s

Per lijn bestaan vijf niveaus. Meer hierover leest u bij ‘De vijf niveaus’.

A. Co-creëren in projecten… 

Hoe werk ik optimaal samen in een project? Welke taken vervul ik in een project management office? Hoe leid ik een klein deelproject? 

– Meewerken in projecten.

B. Project-leiderschapsgedrag…  

Hoe breng ik een project tot een goed eind? Of: hoe draag ik als teamlid met onderling dynamisch wisselend leiderschapsgedrag, bij aan leiden van een project? 

– Leiderschapsgedrag en -visie in resultaat gieten. –

C. Programma’s scheppen… 

Levert ons werken in, en ons sturen van een programma een goede bijdrage aan het bedrijf en de ons omringende wereld? 

– Leiderschapsgedrag tot concrete verandering laten leiden.

D. Portfolio’s leiden… 

Verlopen onze projecten en programma’s in een goede onderlinge samenhang? In een goede fit met de strategie? Als onvoorziene acties en nieuwe beslissingen gewenst of vereist zijn in projecten, verlopen zij dan in voldoende inbedding in de visie en missie van de organisatie?  

– Leiderschapsgedrag bij vernieuwingen in samenhang brengen en houden. –

E. Project-en-Governance… 

Hoe sturen we een gehele portfolio? Naast portfolio-management is ook portfolio-control en portfolio-assurance vereist. En hoe gaan we om met ethische vraagstukken over duur- en deugdzaamheid, met mogelijke menselijke zorgplichten naast juridische rechten? Hoe zorgen we dat onze projecten nut hebben voor onze wereld? 

– Uw portfolio’s technisch en ethisch besturen. –