De vijf niveaus

Project Masters Open ziet vijf niveaus waarop u zich bekwaamt in werken in projecten, leiden van projecten, programma’s en portfolio’s en hun besturing:

  • kennis
  • toepassing
  • integratie
  • presentatie
  • uw toevoeging


De niveaus volgen elkaar op. U kunt voortbouwen op uw verworven bestaande kennis en ervaring.
Voor elke lijn en elk niveau van professionaliteit biedt Project Masters Open een passende examenvorm. U bepaalt zelf locatie en tijdstip.

1: Eerste niveau
Om als een Project Master te acteren, is het allereerst van belang dat u basisbegrippen kent en verstaat. Deze kennis wordt cognitief getoetst. De vorm is passief. U geeft aan welke vooraf bepaalde antwoorden u als meest juist en meer onjuist herkent. U maakt een meerkeuzetoets. Wij werken hierin samen met onze Vlaamse certificeringspartner CertN.

Beoordeling door software van een examineringsinstituut. (De meerkeuzetest is – per lijn – gebaseerd op één boek.)

2: Tweede niveau
Op het tweede niveau past u uw kennis toe door in eigen woorden antwoord te geven op vooraf gedefinieerde vragen. U beantwoordt schriftelijke vragen.

Beoordeling door drie medeleden. Let op! Controle mogelijk door logging. Wij checken minstens een derde deel van de beoordelingen en wijzigen uw cijfer bij meer dan anderhalve punt verschil. Dan geldt; zowel in positieve bij een hoger als in negatieve zin bij een lager punt: de bevinding van de examinator (en dus niet die van uw drie collega’s) is uw beoordeling. (Het schriftelijk examen is – per lijn – gebaseerd op twee boeken.)

3: Derde niveau
Op het derde niveau behandelt u een zelf gekozen onderwerp. Het betreft het opstellen van een project-evaluatie, een projectplan ofwel -ontwerp, een praktijkonderzoek voor een programma, verbetervoorstel voor portfolio-management of een essay over portfolio-governance.

Beoordeling door examinatoren. (Bij uw werk maakt u per lijn gebruik van de beide boeken bij de niveaus 1 en 2 en van zelf gevonden voor uw onderwerp relevante literatuur.)

4: Vierde niveau
Op het vierde niveau toont u aan dat uw werk mondeling kunt presenteren door middel van een video-pitch en een daarop volgende presentatie.

Ingangstoets door examinatoren en beoordeling door publiek. (U maakt desgewenst gebruik van relevante, te verantwoorden literatuur naar keuze.)

5: Vijfde niveau
Op het vijfde niveau toont u dat uw werk deel kan uitmaken van een professionele gemeenschap van projectmanagement. Uw werk voegt wat toe aan het vakgebied. U deelt in de professionele gemeenschap van projectprofessionals: een eigen voor de discipline nieuwe, goed onderbouwde en zelf onderzochte visie op het betreffende deelgebied van het vak. U schrijft een (academisch verantwoorde) bijdrage aan een van de vijf lijnen.

U publiceert een artikel; in het gelijknamige tijdschrift “Project Masters Open” voor het vakgebied. Beoordeling door redactie. (U maakt hierbij gebruik van relevante, te verantwoorden extra literatuur naar keuze.)